น้ำยาแอร์
      R-22 ( ICI 10 กก.)
      R-22 ( 13.6 กก.)
      R-22 ( ICI 50 กก. )
      R-12 ( ICI 10 กก )
      R-12(Genetron13.6กก.)
      R-12 (Refrigerant13.6กก.)
      R-12 ( ICI 60 กก. )
      R-134 ( ICI 10 กก. )
      R-134(Refrigerant 13.6กก.)
      R-134 ( KLEA 13.6 กก.)
      R-134 ( Dupont 13.62 กก.)
      R-134 ( ICI 60 กก.)
      R 404 A ( 10.9 กก.)
      R 404 A ( 48 กก.)
      R 502 ( 10 กก.)
  น้ำยาไล่ระบบ
      F 11 Major
      F 11 Ocean
      S-11 MAJOR
      F 11 Turbo
      F 11 Plus - 1
     F 11 LAKET
     F 11 Champion ( 1 ลิตร )
      F-141B ( บรรจุ 40 กก.)
      R-11 ( บรรจุ 45 กก.)
      F141B ( บรรจุ 30 กก.)
  น้ำยาล้างคอยล์ Dragon
      พร้อมใช้ ( บรรจุ 1 ลิตร )
      หัวเชื้อ ( บรรจุ 1 ลิตร )
      หัวเชื้อ ( บรรจุ 4 ลิตร )
      หัวเชื้อ (บรรจุ 20 ลิตร )
      Hansom ( บรรจุ 4 ลิตร )
     Hansom ( บรรจุ 20 ลิตร )
  น้ำยาล้างคอยล์ Winner Pink
     น้ำยาล้างคอยล์ Winner ( 1 ลิตร )
     น้ำยาล้างคอยล์ Winner ( 4 ลิตร )
     น้ำยาล้างคอยล์ Winner (20 ลิตร)
  น้ำมันคอม R-12
     V - Tech ( บรรจุ 1 ลิตร )
     V - Tech ( บรรจุ 4 ลิตร )
     VITOR 46 ( บรรจุ 1 ลิตร )
     VITOR 46 ( บรรจุ 4 ลิตร )
     VITOR 68 ( บรรจุ 1 ลิตร )
     VITOR 68 ( บรรจุ 4 ลิตร )
     AUTIMA ( บรรจุ 1 ลิตร )
     AUTIMA ( บรรจุ 4 ลิตร )
     CALTEX 46 ( บรรจุ 4 ลิตร )
  น้ำมันคอม R-134
     UNIGA ( บรรจุ 1 ลิตร )
      PANDA OIL ( บรรจุ 1 ลิตร )
     EXTRA OIL ( บรรจุ 1 ลิตร)
     MASTER ( บรรจุ 1 ลิตร )
     Emkarate 68 ( บรรจุ 1 ลิตร )
     Emkarate100 ( บรรจุ 1 ลิตร )
     Emkarate RL32H ( 5 ลิตร )
     SUNOCO ( บรรจุ 1 ลิตร )
     SUNDEN SP - 10 ( .25 L )
     ND - OIL 8
 


R-12(Genetron13.6กก.)


R-134(Refrigerant 13.6กก.)


R-134 ( Dupont 13.62 กก.)


R 404 A ( 10.9 กก.)


F-141B ( บรรจุ 40 กก.)


R-11 ( บรรจุ 45 กก.)


หัวเชื้อ (บรรจุ 20 ลิตร )


Emkarate100 ( บรรจุ 1 ลิตร )


Emkarate RL32H ( 5 ลิตร )F 11 Major
น้ำยาไล่ระบบ F 11
ขนาดบรรจุ 500 กรัม
จำนวนบรรจุ 1 โหลV - Tech ( บรรจุ 1 ลิตร )
น้ำมันคอม V - Tech
ขนาดบรรจุ 1 ลิตรUNIGA ( บรรจุ 1 ลิตร )
น้ำมันคอม UNIGA
ขนาดบรรจุ 1 ลิตรV - Tech ( บรรจุ 4 ลิตร )
น้ำมันคอม V - Tech
ขนาดบรรจุ 4 ลิตรน้ำยาล้างคอยล์ Winner ( 1 ลิตร )
น้ำยาล้างคอยล์ Winner Pink
ขนาดบรรจุ 1 ลิตรR-22 ( 13.6 กก.)
น้ำยาแอร์ R-22
( ICI ) บรรจุ 13.6 กก.R-22 ( ICI 50 กก. )
น้ำยาแอร์ R-22
ขนาด 50 kg
( ICI )พร้อมใช้ ( บรรจุ 1 ลิตร )
ขนาด(พร้อมใช้)1ลิตร


PANDA OIL ( บรรจุ 1 ลิตร )
น้ำมันคอม PANDA OIL
ขนาดบรรจุ 1 ลิตรVITOR 46 ( บรรจุ 4 ลิตร )
น้ำมันคอม VITOR 46
ขนาดบรรจุ 4 ลิตรหัวเชื้อ ( บรรจุ 1 ลิตร )
น้ำยาล้างคอยล์ Dragon
หัวเชื้อ ขนาดบรรจุ 1 ลิตรVITOR 68 ( บรรจุ 4 ลิตร )
น้ำมันคอม VITOR 68
ขนาดบรรจุ 4 ลิตรR-134 ( KLEA 13.6 กก.)
น้ำยาแอร์ R - 134 ( KLEA )
จะบรรจุเป็นแพ็คนอก
มีขนาดบรรจุ 13.6 กก.หัวเชื้อ ( บรรจุ 4 ลิตร )
น้ำยาล้างคอยล์ Dragon
หัวเชื้อ ขนาดบรรจุ 4 ลิตรND - OIL 8
ND - OIL 8
ขนาดบรรจุ 250 CC.

F 11 Ocean


S-11 MAJOR


F 11 Turbo


F 11 LAKET
 | หน้าแรก | Product | Abour Us | Contact Us
Power by Ds.Cyber Co.,Ltd 2008-2009.